Православац Шабац

Дугогодишње искусто, приступачност, тврди повез и наслови који су незаменљиви у свакој духовној библиотеци.