дечанске и друге приче, 4. допуњено и проширено издање