Valute:


Jezici:

SrpskiEnglish
Korpa:

0 0 artikala
Kategorije


Informacije


Najprodavanije


Prijava

Dobrodošao Gost!

E-Mail:
Šifra:
(Zaboravili ste šifru?)


Registracija
Kliknite ovde
da kreirate nalog

Nađi brzo

Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.

Napredna pretraga

Trenutno online

  • Posetioci: 8
  • Ukupno proizvoda online: 476
  • Najviše: 109
  • 1020055 poseta od: 05-10-2009
  • Pregled stranice: 3590550
Vrh » Katalog » Hrišćanska istorija »
Istorijska i novozavetna svedocanstva o Hristu

Pu­no­æa ot­kro­ve­nja, do­la­zi tek sa No­vim za­vje­tom i Go­spo­dom Isu­som Hri­stom. – Sva bo­¾an­ska ot­kro­ve­nja ko­ja go­vo­re o Hri­stu sa­dr­¾a­na su i sa­dr­¾e dvi­je isti­ne na ko­ji­ma se te­me­lji na­¹a vje­ra, a to je – da je Isus sa­vr­¹e­ni Bog, Bo­go­mla­de­nac Hri­stos ko­ji se u vre­me­nu ra­ða od Pre­sve­te Dje­ve, ali obi­ta­va u vjeè­no­sti za­jed­no sa Ocem i Du­hom Sve­tim; i Hri­stos kao sa­vr­¹e­ni èo­vjek. Da­kle, Bo­go­èo­vjek Hri­stos ko­ji æe po­di­je­li­ti vri­je­me na no­vu i sta­ru eru, ko­ji æe po­di­je­li­ti Za­vjet, sa­vez Bo­ga i èo­vje­ka, na Sta­ri i No­vi Zavet.....

600,00Din


Ovaj proizvod je dodat u naš katalog dana 16.01.2016.
Komentari  
Copyright © 2009 Pravoslavna Knjižara
by Orthodox