Valute:


Jezici:

SrpskiEnglish
Korpa:

0 0 artikala
Kategorije


Informacije


Najprodavanije


Prijava

Dobrodošao Gost!

E-Mail:
Šifra:
(Zaboravili ste šifru?)


Registracija
Kliknite ovde
da kreirate nalog

Nađi brzo

Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.

Napredna pretraga

Trenutno online

  • Posetioci: 7
  • Ukupno proizvoda online: 476
  • Najviše: 109
  • 1020481 poseta od: 05-10-2009
  • Pregled stranice: 3597441
Vrh » Katalog » Obraz svetački (Očev dom) »
Ocinske pouke-Starac Jefrem Filotejski i Arizonski

Bog je Otac koji svagda èeka svoju zalutalu decu da mu se jave da bi ih primio u zagrljaj i privio uz Sebe, da vise nikad ne odu u zemlju daleku, u kojoj se zivi bez Hleba zivota i Vode ljubavi. I koji su Bozji pastiri, postaju oci zalutaloj deci NJegovoj, i uèe ih i leèe da bi im otvorili puteve sa kojih se ne mo¾e skrenuti u bespuæe. Knjiga oèinskih pouka starca Jefrema Filotejskog nije obièna knjiga, koja ponavlja, bez yeljene i nezne zudnje za Raspetim i Vaskrslim, veæ nauèeno, sto su mnogi rekli, a mnogi preèuli. To je knjiga èoveka koji je rodio na stotine i hiljade poslusne duhovne dece sirom sveta, i koji je u bezboznoj bezljudici Amerike podigao dvadesetak manastira, u kojima se spasavaju monasi i monahinje svih naroda i rasa, ujedinjeni u pravoverju i pravoslaivlju. Starac Jefrem je pokazao da biti otac znaèi u mukama duhovna èeda raðati, ali i radovati se rado¹æu neiskazanom kad se duhovna èeda vrate Ocu koji je na nebesima. Sadr¾aj UVOD PROLOG - JEROTEJ VLAHOS, mitropolit Nafpaktosa i Svetog Vlasija * * * * * * O SPASENJU DU© E I RAJU O PATNJI, BOLU I TRUDU O BOLESTI O GREHU, POKAJANJU, PLAÈ U PO BOGU I SUZAMA O ISPOVESTI I DUHOVNOM OBRAÈUNU O MONA©TVU, DEVSTVENOSTI I È ISTOT I O SVETU I PORODICI O POSLU©ANJU, NEPOSLU©NOSTI I ODSECANJU SAMOVOLJE PRVO SLOVO O POSLU©ANJU DRUGO SLOVO O POSLU©ANJU TREÆE SLOVO O POSLU©ANJU O VERI, PO©TOVANJU I LJUBAVI PREMA STARCU SLOVO O SAVESTI I POSLU©ANJU O SMRTI, PAKLU I SUDU O STRASTIMA O TELESNOM I NEVIDLJIVOM RATU SA DEMONIMA O GNEVU O RATU SA DEMONIMA O DUHOVNOJ BORBI O NEMARU I BOJA®LJIVOSTI O PRISILJAVANJU, OD VA®NOSTI I SAMOODRICANJU O OSUÐIVANJU O BEZMOLVIJU, PRAZNOSLOVLJU I ODVA®NOSTI O GORDOSTI, SAMOPREKORU I SMIRENJU O LJUBAVI PREMA BRAÆI I PRA©TANJU O ISKU©ENJIMA O VERI, NADI I TRPLJENJU O POMISLIMA, MA©TANJIMA I RASEJANOSTI O TREZVENOUMLJU O UMNOJ I SRDAÈNOJ MOLITVI O TREZVENOUMLJU I UMNOS RDAÈNOJ MOLITVI O MOLITVI O P R A K T IÈ N OM METODU UMNE MOLITVE O MOLITVI (O PUTU NEPRESTANE MOLITVE) SVETOOTAÈKI SAVETI O MOLITVI ANTOLOGIJSKE MISLI O MOLITVI O SOZERCANJU O LJUBAVI I SMIRENJU BO®IJEM , O BLAGODATI I STRAHU BO®IJEM O BO®ANSTVENOJ LITURGIJI I BO®ANSTVENOM PRIÈE©ÆU O UPOKOJENIMA UVOD Pre nekoliko godina poèeli smo da sakupljamo pisma na¹eg mnogopo¹tovanog starca Jefrema, upuæena njegovim duhovnim èedima - monasima, monahinjama i mirjanima, koji su nam ih na na¹ zahtev revnosno ustupili. Iz tih pisama izdvojili smo odlomke koji se odnose na duhovna pitanja. Rasporedili smo te odlomke po odreÏenim temama i na taj naèin dobili deset priruènika, od kojih je svaki sadrþao stavove, mi¹ljenja, savete i, uop¹teno govoreæi, sve ono ¹to bogoprosvetljeni duhovni otac moþe da ponudi svojim èedima. Ti spisi su plod njegovog vi¹egodi¹njeg truda da praktièno ostvari sve ono ¹to su nam sveti Oci predali kao duhovno nasleÏe (v. 1. Tim. 1;14). Ovi priruènici bili su podeljeni vrlo ogranièenom broju njegovih duhovnih èeda kao pomoæ u njihovoj duhovnoj borbi. Sledeæi njihove savete i ohrabrenja, prihvatili smo da objavimo ovu knjigu, kombinujuæi ove priruènike i dodajuæi im izvesne odlomke iz Starèevih omilija. Kako se u grèkom izdanju nalazi nekoliko odlomaka koji samo ponavljaju ideje izraþene vi¹e puta u samom tekstu, oni su, uz Starèev blagoslov, izostavljeni u ovom prevodu. Molimo se da svi, koji èitaju ovu knjigu u dobroj nameri i sa poboþnom revno¹æu, naÏu u njoj du¹evnu korist i da se sa uþivanjem napoje duhovnom vodom na¹eg mnogopo¹tovanog Starca.

990,00Din


Ovaj proizvod je dodat u naš katalog dana 15.11.2017.
Komentari  
Kupci koji su kupili ovaj proizvod, takođe su kupili i:


Put spasenja u 21. veku-  Arhimandrit Rafail Karelin

Put spasenja u 21. veku- Arhimandrit RafailOd osmeha do premudrosti: Antologija pravoslavnog humora

Od osmeha do premudrosti: Antologija pravoslaNe ostavljaj nas,oce blagi-Sv.Nektarije Eginski uci i leci

Ne ostavljaj nas,oce blagi-Sv.Nektarije Egins

Copyright © 2009 Pravoslavna Knjižara
by Orthodox