Valute:


Jezici:

SrpskiEnglish
Korpa:

0 0 artikala
Kategorije


Informacije


Najprodavanije


Prijava

Dobrodošao Gost!

E-Mail:
Šifra:
(Zaboravili ste šifru?)


Registracija
Kliknite ovde
da kreirate nalog

Nađi brzo

Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.

Napredna pretraga

Trenutno online

  • Posetioci: 6
  • Ukupno proizvoda online: 476
  • Najviše: 109
  • 1019090 poseta od: 05-10-2009
  • Pregled stranice: 3586550
Vrh » Katalog » Pravoslavna teologija »
Hriscanstvo u vrtlozima savremenosti-Zoran Krstic

Monografija koja nosi naziv Hri¹æanstvo u vrtlozima savremenosti namenjena je svim zainteresovanima za teme hri¹æanske sociologije i kanonskog prava, ali smo, ipak, prevashodno, u njenom pisanju imali na umu studente Teolo¹kog fakulteta. U svom dosada¹njem pedago¹kom radu smo ne jednom primetili da se studenti te¹ko snalaze u razumevanju, vrednovanju, a posebno u prihvatanju vrednosti savremenog dru¹tva, poput verske tolerancije, prava na slobodu vere, politiènosti i apolitiènosti religije i sl. U tom smislu bi ova monografija imala za cilj da ih uputi i olak¹a put ka razumevanju razloga nastanka savremenog dru¹tva, a time da, posredno i u buduænosti, pobolj¹a njihovu pastirsku ili katihetsku slu¾bu. Knjiga se sastoji od dva poglavlja. Prvo poglavlje pod nazivom Od verske tolerancije do verske slobode obuhvata makroistorijsku analizu razvoja pojma verske tolerancije u pro¹losti do dana¹njeg pojma verske slobode. Taj razvoj su omoguæile krupne dru¹tvene promene — od politiènosti religijskog fenomena u antici i srednjem veku do njenog nestanka u modernosti, a koji je, sa drugim faktorima, omoguæio i doveo do dana¹njeg razumevanja pojma verske slobode. Sve su se ove promene odrazile i na razlièite tipove Crkve (u sociolo¹kom smislu), kao Crkva malog stada, Crkva naroda i kenotièka Crkva, koje se razmatraju u zavr¹nom delu poglavlja. Drugo poglavlje nosi naziv U vrtlozima savremenosti i sastoji se od tri glave, odnosno tri „vrtloga“. Prvi je teolo¹ki u kome se analizira nemoæ savremenog teolo¹kog promi¹ljanja u okvirima postmoderne religioznosti. Drugi je posveæen eklisiolo¹koj i misionarskoj problematici, a treæi sve aktuelnijoj i slo¾enijoj bioetièkoj problematici. Neposredni povod za nastanak monografi­je jeste proslava jubileja 1700 godina od Milanskog edikta cara Konstantina, koja mi je pru¾ila priliku da podrobnije analiziram religijski fenomen tog vremena, odnose, kako cara Konstantina tako i ostalih imperatora, prema religijskom fenomenu, i da ga, dalje, poredim sa savremenim dobom. Zahvaljujem se preosve¹tenim episkopima, ¹umadijskom Jovanu i branièevskom Ignatiju, na blagoslovima, kao i Izdavaèkoj ustanovi Eparhije ¹umadijske Kaleniæ i Odboru za prosvetu i kulturu Eparhije branièevske koji su saizdavaèi ove knjige i svima koji su mi savetima i sugestijama pomogli u pisanju.

500,00Din


Ovaj proizvod je dodat u naš katalog dana 21.12.2017.
Komentari  
Copyright © 2009 Pravoslavna Knjižara
by Orthodox